Moped klass I – behörighet AM

Vill du köra moped klass I (kallas ibland EU-moped) behöver du ett körkort som har minst behörighet AM. Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra mopeden. Krav för att få ett AM-körkort

Åldersgränsen för AM är 15 år. Innan du gör ditt kunskapsprov för behörighet AM måste du ha genomfört en obligatorisk utbildning hos en behörig utbildare och utbildningen måste vara registrerad hos Transportstyrelsen. I samarbete med Gällivare Trafikövningsplats kan vi erbjuda AM utbildning. Följ länken för anmälan.