Köpvillkor

Följande villkor gäller för Åsas Trafikskola AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.

 • Beställning mm

  Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. När du beställt och betalat skickas automatisk en orderbekräftelse till dig via mail.  

  För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

 • Priser

  • Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen.
  • Priserna på våra paketerbjudande gäller enbart vid förskottsbetalning.
  • Köpta körlektioner är giltiga 12 månader från inköpsdatum.
  • Återbetalning: Om du inte behöver använda alla lektioner du köpt eller av annan anledning ej fullföljer din utbildning så återbetalas det belopp du har innestående till ditt bankkonto om du mejlar oss på info@asastrafikskola.se om det. Vi tar ut en administrativ kostnad om 100kr. Återbetalning sker maximalt 12 månader efter köp om ej annat avtalats.
 • Betalning

  Betalning görs i samband med beställningen och med swish eller kontokort, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services.

 • Språk

  För att deltaga i våra teoretiska utbildningar, riskettan och handledarutbildning krävs att du har god kunskap i det svenska språket. Vid språksvårigheter kan du kostnadsfritt ta med en tolk. Vänligen meddela oss via mail, info@asastrafikskola.se så att vi kan förbereda plats.

 • Ångerrätt/Avbokning

  Avbokning av kurser eller körlektioner ska ske senast 24 h innan kursstart för att slippa debitering.

 • Behandling av personuppgifter

  När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida kommer Åsas Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning och lagras i vårt system endast under den tid som krävs för att fullgöra din beställning, fram till den tidpunkt då varan hämtats ut eller returnerats Inklusive tid för eventuell återbetalning eller mottagen likvid för tilläggsfakturering), eller vid utgången av ångerfristen.

 • Reklamation

  Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd, se https://www.str.se/om-oss/reklamationsnamnd/. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten har avslutats.

 • Lagval och forum

  Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en trafikskola ansluten till STR).

  Kontaktuppgifter Åsas Trafikskola AB